VERKEER

MOBILITEITSONDERZOEK

Wat werd, wordt en zal worden onderzocht in het kader van verkeer in het K-R8 project?

- Werd onderzocht: De wisselaar in Moorsele en het complex Kortrijk-West

- Wordt nu onderzocht: Het mobiliteitsonderzoek focust in deze fase op de complexen ‘paperclip’ in Stasegem, Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid, de wisselaar in Aalbeke en het al dan niet sluiten van de R8 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost;

- Zal worden onderzocht: Scenario’s voor het doortrekken van de R8 in Kuurne-Harelbeke.

ANDERS VERPLAATSEN?

Voor korte afstanden verplaatsen we ons beter actief (te voet/met de fiets). Soms schakelen we beter even over naar openbaar vervoer of samen rijden. Dat weten we wel. Maar verloopt de verbinding vlot? Op welke plek is het nog te onveilig? Er zijn soms snelle oplossingen ter plaatse mogelijk. Soms is meer onderzoek nodig...

Onderzoek naar ons verplaatsingsgedrag (2015-2016, Departement MOW) wijst uit dat de Vlaming (vanaf 6 jaar) zich gemiddeld 2,74 keer per dag verplaatst en ongeveer 84 minuten per dag door het verkeer moet.

In iets minder dan drie op de vier keer doen we dat met de wagen en het minst (4,5%) doen we dat met het openbaar vervoer. 

We gaan ongeveer evenveel de deur uit voor het werk of studies als voor praktische of privé activiteiten. Maar woon-werk/studie verkeer concentreert zich op hetzelfde moment, vooral in de spits.

Langzaam maar zeker kiezen we voor andere manieren van ons verplaatsen in die spits. Fietsen zit in de lift en verwacht wordt dat het aandeel door de elektrische fietsen nog zal stijgen. Toch blijft de auto voor iets meer dan 65% van de Vlamingen nodig om tijdig op het werk te geraken. 

Vooral voor korte afstanden in de eigen omgeving wordt een trend zichtbaar van mensen die zich anders verplaatsen. Ze zien vrienden en familie die vaker de wagen laten staan of sluiten zich aan bij initiatieven zoals bv. de fiets stimulerende 7km-club. 

Daarom kan een diepere verkenning van hoe we ons verplaatsen van A naar B in dit dossier niet ontbreken. Het doet kansen ontdekken om meer opties te bieden voor verplaatsingen. De actievere of andere variant van de wagen wordt daardoor niet langer het plan B maar een écht alternatief.


up
51