INSPRAAK

Een greep uit de reacties die de meer dan 3000 betrokkenen via de online-enquête of tijdens een bezoek aan een van de vier dialoogmarkten deelden, vind je hieronder. De verkregen input gaat onder meer over mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de zones langs de R8 en andere wegen. Zo deelden heel wat mensen hun mening over de verdere invulling van Hoog Kortrijk, de eventuele bouw van een voetbalstadion op Evolis of de ideale locaties om openbaarvervoersknooppunten te ontwikkelen.

"Ik zou bij Kortrijk Xpo een multimodale parking inrichten waar je je auto kan ruilen voor een elektrische fiets of waar je snel de trambus kan nemen naar de binnenstad. Je zou er ook bijvoorbeeld een strijkcentrale, een boodschappenophaalpunt of lockers kunnen voorzien."
Quote van een burger die de online-enquête invulde.

De feedback over de mobiliteit gaat zowel over de vlotheid van het verkeer als over de veiligheid: van de aanleg van vrijliggende fietspaden over het anders afstellen van verkeerslichten tot het aanleggen van voorsorteerstroken en andere infrastructurele ingrepen. Deze input kan na verwerking ingedeeld worden in een 4-tal categorieën:

  1. Input voor het mobiliteitsonderzoek dat gevoerd wordt in de huidige verkenningsfase van K-R8.
  2. Input voor het mobiliteitsonderzoek dat gevoerd zal worden in de volgende fase van K-R8 (onderzoeksfase na startbeslissing Vlaamse regering).
  3. Input naar andere processen buiten K-R8.
  4. Input die behoort tot de bevoegdheid van de steden en gemeenten en die aan hen doorgegeven wordt.

"Op korte termijn moeten de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de N43 en de R8 beter op elkaar afgestemd worden, eventueel met een zogenaamde groene golf. Op lange termijn worden die verkeerslichten overbodig als de R8 kan worden doorgetrokken."
Quote van een bezoeker aan een van de dialoogmarkten.

Feedback ruimtelijke ontwikkelingen
Feedback verkeer - vlotheid
Feedback verkeer - veiligheid
Feedback dialoogmarkten op kaart (laden kan even duren)