K-R8

Het K-R8 project is een én-én verhaal met toekomstgerichte mobiliteit én ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de hoofdrollen. K-R8 is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, intercommunale Leiedal en de lokale overheden van Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Wevelgem en Zwevegem.

DOEL

Alle actuele verkeersstatistieken zijn het erover eens: als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast! In de toekomst minder stilstaan, ons vaker anders gaan verplaatsen, onze wijken meer veilig, levendig en leefbaar maken, dat ziet iedereen zitten. Welke oplossingen en stappen nodig zijn om dat te realiseren, is nu de opdracht van dit complex project.

Om de lokale verbindingen met snelwegen en R8 vlotter en veiliger te maken, brachten een 100-tal camera’s op strategische plekken in kaart hoe we ons van A naar B verplaatsen. In één adem betrekken de partners van de Vlaamse overheid, lokale besturen en intercommunale Leiedal de ruimtelijke ontwikkeling en het brede publiek.

Er is ook een link met het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk.

PROJECTPLANNING

HUIDIGE FASE: VERKENNINGSFASE

Tijdens de verkenningsfase worden twee onderzoeken uitgevoerd:
  1. Mobiliteitsonderzoek: De Vlaamse administratie bracht alternatieven in kaart. Doelstelling van het mobiliteitsonderzoek is na te gaan of deze verkeerskundig haalbaar zijn, voor het verdere onderzoek start. Tijdens het mobiliteitsonderzoek zal een beoordeling gebeuren  o.b.v. verkeerskundige haalbaarheid, ruimte-innames en kostenraming. Er zullen nog geen alternatieven geschrapt worden.
  2. Onderzoek naar ruimtelijke ontwikkelingen: Binnen het complex project wordt afstemming gezocht tussen enerzijds mobiliteit en infrastructuur en anderzijds ruimtelijke ontwikkelingen. Parallel aan en in afwachting van de resultaten van de mobiliteitsstudie wordt een vooronderzoek gevoerd waarbij de bestaande ruimtelijke ontwikkelingen in het projectgebied geëvalueerd en de voorliggende ruimtelijke vraagstukken en ruimtevragen opgelijst worden.

PROJECTGEBIED

Mobiliteitsonderzoek

  • roze: al onderzocht (De wisselaar in Moorsele en het complex Kortrijk-West)
  • rode balk: wordt nu (of in de toekomst) onderzocht.

Verkennend onderzoek ruimtelijke ontwikkeling

  • rode letters

up
48