K-R8 dialoogmarkten

K-R8 dialoogmarkten

Legende Verkeer van A naar B

  Veiliger             Vlotter                Idee

 

Legende Modal Shift

       Bezwaren          Verbinding       Trappen          Intermodal    

                           of stappen

 

Legende Omgeving

                                   

Beter benutten                 Levendige                 Verbinding            Hinderaspecten            Groen         

van ruimte                       plekken                   van plekken                                                                

Ingediende voorstellen