OMGEVING

De kracht zit in de hele omgeving. Tijdens de verkenningsfase wordt zowel mobiliteit als ruimtelijke planning parallel onderzocht. De ruimtelijke planning gaat onder meer over het verbinden van buurten, ontmoetingsplekken, plaatsen voor wonen, ruimte voor economische activiteiten en handel, knooppunten voor openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit... Zo wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de haalbaarheidsstudie die momenteel loopt rond de eventuele bouw van een voetbalstadion op Evolis (Kortrijk-Oost). Met de mogelijke komst van een vestiging van IKEA dient niet langer rekening gehouden te worden. IKEA BelgiĆ« liet onlangs weten af te zien van de plannen om een grote vestiging in Zuid-West-Vlaanderen te bouwen.

Meer opties om ons anders en meer duurzamer te verplaatsen, zijn ook een essentieel thema in het verhaal. Zorgen voor beter bereikbare buurten met de fiets of te voet kan bv. door de leesbaarheid en veiligheid te verhogen. Of door het aanbod van openbaar vervoer of schakelpunten voor carpoolen beter af te stemmen op de noden van vandaag en de toekomst. Indien we dichter bij huis kunnen werken, laten we makkelijker de auto eens thuis. Tegelijk is een belangrijke rol weggelegd voor meer groen in onze omgeving. Door lokale groenzones bv. beter op elkaar en het bestaande landschap te doen aansluiten, ontstaat een passend en herkenbaarder groen-DNA.