K-R8

Het project K-R8 gaat voor minder file en meer verkeersveiligheid op en rond de R8 en de omliggende verkeerscomplexen. Het is een en-enverhaal met toekomstgerichte mobiliteit én ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de hoofdrollen. K-R8 is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen en de lokale overheden van Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Wevelgem en Zwevegem.

DOEL

Alle actuele verkeersstatistieken zijn het erover eens: als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast. Minder files, een verhoogde verkeersveiligheid en leefbare kernen en buurten... Welke stappen en oplossingen er nodig zijn om dat te realiseren, dat is net het doel van dit complex project.

COMPLEX PROJECT

Een complex project bestaat uit vier fases (verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering) met drie vaste beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). Deze aanpak staat garant voor een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een project binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak. Er is ook een link met het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk.

PLANNING COMPLEX PROJECT

HUIDIGE FASE: VERKENNINGSFASE

Tijdens de verkenningsfase worden twee onderzoeken uitgevoerd:
  1. Mobiliteitsonderzoek: De Vlaamse administratie bracht alternatieven in kaart. Doelstelling van het mobiliteitsonderzoek is na te gaan of deze verkeerskundig haalbaar zijn, vooraleer het verdere onderzoek start. Tijdens dit mobiliteitsonderzoek gebeurt een beoordeling op basis van verkeerskundige haalbaarheid, ruimte-innames en kostenraming. Er worden nog geen alternatieven geschrapt.
  2. Onderzoek naar ruimtelijke ontwikkelingen: Binnen het complex project wordt afstemming gezocht tussen enerzijds mobiliteit en infrastructuur en anderzijds ruimtelijke ontwikkelingen. Parallel aan en in afwachting van de resultaten van de mobiliteitsstudie wordt een vooronderzoek gevoerd waarbij de bestaande ruimtelijke ontwikkelingen in het projectgebied geëvalueerd en andere ruimtelijke vraagstukken en ruimtevragen opgelijst worden.

PROJECTGEBIED

Mobiliteitsonderzoek

  • roze: al onderzocht (De wisselaar in Moorsele en het complex Kortrijk-West)
  • rode balk: wordt nu (of in de toekomst) onderzocht

Verkennend onderzoek ruimtelijke ontwikkeling

  • rode letters