KRACHT?

Het K-R8 project is een én-én verhaal met toekomstgerichte mobiliteit én ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de hoofdrollen.

K-R8 of KRACHT = EEN EN-EN VERHAAL

DOEL

Alle actuele verkeersstatistieken zijn het erover eens: als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast! In de toekomst minder stilstaan, ons vaker anders gaan verplaatsen, onze wijken meer veilig, levendig en leefbaar maken, dat ziet iedereen zitten. Welke oplossingen en stappen nodig zijn om dat te realiseren, is nu de opdracht van dit opgestarte complexe project.

Om de lokale verbindingen met snelwegen en R8 vlotter en veiliger te maken, brachten een 100-tal camera’s op strategische plekken in kaart hoe we ons van A naar B verplaatsen. In één adem betrekken de partners van de Vlaamse Overheid, lokale besturen en intercommunale Leiedal de ruimtelijke ontwikkeling en het brede publiek. Onder de koepel van het K-R8 verhaal neemt het strategisch project REKOVER+ de rol op om de ruimtelijke principes te toetsen aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

DE KAART TOONT HET PROJECTGEBIED VAN HET K-R8 PROJECT

Mobiliteitsonderzoek

  • roze: al onderzocht (De wisselaar in Moorsele en het complex Kortrijk-West)
  • rode balk: wordt nu (of in de toekomst) onderzocht.

Verkennend onderzoek ruimtelijke ontwikkeling

  • rode letters: alle ideeën welkom!

up
15