OMGEVING

De kracht zit in de hele omgeving. Het verkennen van ruimtelijke kansen gebeurt vanuit verschillende invalshoeken die nog helemaal open liggen voor ideeën van onderuit.

Zo is er aandacht voor het beter met elkaar verbinden van wijken en plekken. Dat gaat bv. om ingrepen die een buurt meer leefbaar of specieke plekken meer levendig maken.

Meer opties om anders en meer duurzaam te verplaatsen, is ook een essentieel thema in het verhaal. Zorgen voor beter bereikbare buurten met de fiets of te voet kan bv. door de leesbaarheid en veiligheid te verhogen. Of door het aanbod van openbaar vervoer of schakelpunten voor carpoolen beter af te stemmen op de noden van vandaag en de toekomst.

Indien we dichter bij huis kunnen werken, laten we makkelijker de auto eens thuis. Zoeken naar zuurstof voor ondernemen en vinden van ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, maakt logischerwijze deel ook uit van deze verkenning. Ideeën over de ontwikkeling van Hoog Kortrijk of de omgeving van Kortrijk- Oost zijn welkom. 

Tegelijk is een belangrijke rol weggelegd voor meer groen in onze omgeving. Door lokale groenzones bv. beter op elkaar en het bestaande landschap te doen aansluiten, onstaat een passend en meer herkenbaar groen-DNA. 

Daarnaast er is nog ruimte voor andere thema’s en kansen die opduiken tijdens de verkenning.


up
48